Цени за наем на билбордове и мегабордове

Цената за наем на съоръжение за външна реклама билборд или мегаборд зависи от големината на съоръжението, броя на периодите на наемане, локацията: дали е градска позиция или РПМ ( Републиканска Пътна Мрежа ), както и от много други фактори, като натовареност на съоръжението и възможности за обслужване. Force Outdoor Media разполага със съоръжения със следните основни размери: билбордове 4х3 м (ПИЗИ), мегабордове 8х4 м. и мегабордове 12х4 м. Фирмата разполага със собствена мрежа за билборд реклама, която покрива основните пътни артерии и автомагистрали в страната, градски позиции в Бургас и к.к. Слънчев Бряг, както и Зимните курорти Пампорово, Банско и Боровец.

Условия за наемане на билбордове и мегабордове

Рекламните съоръжения се отдават под наем с цена на страна или двустранно за периоди от по 14 дни, като в цената за наем обикновенно са включени първоначален монтаж и краен демонтаж на винилните платна. В цената за наем не е включен печата на винилните платна и той се заплаща допълнително по оферта.

Периоди за наемане на билбордове и мегабордове

Периодите за наемане на билбордове и мегабордове са с фиксирани дати за цялата година (26 периода по 14 дни), като всеки период започва в понеделник и завършва в неделя. В зависимост от локацията съоръженията, могат да бъдат отдавани под наем със задължителен минимален брой периоди на наемане.

Рекламни периоди за 2019 г.


1 2 3 4
31.12.18 14.01.19 28.01.19 11.02.19
13.01.19 27.01.19 10.02.19 24.02.19
5 6 7 8
25.02.19 11.03.19 25.03.19 8.04.19
10.03.19 24.03.19 7.04.19 21.04.19
9 10 11 12
22.04.19 6.05.19 20.05.19 3.06.19
5.05.19 19.05.19 2.06.19 16.06.19
13 14 15 16
17.06.19 1.07.19 15.07.19 29.07.19
30.06.19 14.07.19 28.07.19 11.08.19
17 18 19 20
12.08.19 26.08.19 9.09.19 23.09.19
25.08.19 8.09.19 22.09.19 6.10.19
21 22 23 24
7.10.19 21.10.19 4.11.19 18.11.19
20.10.19 3.11.19 17.11.19 1.12.19
25 26
2.12.19 16.12.19
15.12.19 29.12.19